چنانچه بخواهیم فیلم های تولید شده از جنس پلی اتیلن با نوع نایلکس داشته باشیم کلآ با ضخامت های پایین و کاربردهای ویژه، بهترین گزینه مواد پلی اتیلن سنگین (HDPE) میباشد؛ این فیلمها که نوعاً نیز خشک و ضربه پذیر هستند و از لحاظ محدوده ضخامت در طبقه بندی پایین تری قرارمی گیرند، به فیلم " نایلکس " معروف شده اند،عده ای از خواص مکانیکی نایلکس ها نسبت به نایلونها در محدوده پایین تری قرار می گیرد شکنندگی بالاتر، شفافیت کمتر و .... کلآ عده ای دیگر از رفتارهای آن ( توانایی تولید فیلم خیلی نازک، تعداد در کیلوگرم، مواد افزودنی کمتر و ... ) دلایل اصلی تقاضای بالای آن در بازار مصرفی کشور میباشند.

عمده ترین کاربردهای فیلم های نایلکس عبارتند از:

تولید نایلکس فروشگاهی ساده و چاپی در رنگ و سایز های مختلف

تولید کیسه های فریزری در سایز های مختلف

تولید کیسه های زباله در رنگ و سایز های مختلف

تولید پاکت دسته موزی ساده و چاپی در سایزهای مختلف 

تولید پیش بند دندان پزشکی و روتختی یکبار مصرف بیمارستانی