چنانچه بخواهیم فیلم های تولید شده از جنس پلی اتیلن با نوع نایلکس داشته باشیم کلآ با ضخامت های پایین و کاربردهای ویژه، بهترین گزینه مواد پلی اتیلن سنگین (HDPE) می باشد؛ این فیلمها که نوعاً نیز خشک و ضربه پذیر هستند و از لحاظ محدوده ضخامت در طبقه بندی پایین تری قرار می گیرند، به فیلم "نایلکس" معروف شده اند، عده ای از خواص مکانیکی نایلکس ها نسبت به نایلونها در محدوده پایین تری قرار می گیرد شکنندگی بالاتر، شفافیت کمتر و ... کلآ عده ای دیگر از رفتارهای آن (توانایی تولید فیلم خیلی نازک، تعداد در کیلوگرم، مواد افزودنی کمتر و ...) دلایل اصلی تقاضای بالای آن در بازار مصرفی کشور می باشند.

عمده ترین کاربردهای فیلم های نایلکس عبارتند از:

تولید نایلکس فروشگاهی ساده و چاپی در رنگ و سایز های مختلف

تولید کیسه های فریزری در سایز های مختلف

تولید کیسه های زباله در رنگ و سایز های مختلف

تولید پاکت دسته موزی ساده و چاپی در سایزهای مختلف 

تولید پیش بند دندان پزشکی و روتختی یکبار مصرف بیمارستانی