نایلکس | Hdpe

 

چنانچه بخواهیم فیلم های تولید شده از جنس پلی اتیلن با نوع نایلکس داشته باشیم کلآ با ضخامت های پایین و کاربردهای ویژه ، بهترین گزینه مواد : پلی اتیلن سنگین (HDPE) میباشد . این فیلمها که نوعا" نیز خشک و ضربه پذیر هستند و از لحاظ محدوده ضخامت در طبقه بندی پایین تری قرارمی گیرند ، به فیلم " نایلکس " معروف شده اند .عده ای از خواص مکانیکی نایلکس ها نسبت به نایلونها در محدوده پایین تری قرار می گیرد شکنندگی بالاتر ، شفافیت کمتر و .... کلآ عده ای دیگر از رفتارهای آن ( توانایی تولید فیلم خیلی نازک ، تعداد در کیلوگرم ، مواد افزودنی کمتر و ... ) دلایل اصلی تقاضای بالای آن در بازار مصرفی کشور میباشند.

عمده ترین کاربردهای فیلم های نایلکسی عبارتند از:

تولید نایلکس فروشگاهی در رنگ و سایز های مختلف

تولید کیسه های فریزری در سایز های مختلف

تولید کیسه های زباله در رنگ و سایز های مختلف

تولید پاکت دسته موزی در سایزهای مختلف 

تولید پیش بند دندان پزشکی و روتختی یکبار مصرف بیمارستانی