نایلون | Nylon

 

نایلون (پلی اتیلن سبک فیلم LDPE )

این پلی اتیلن (نایلون) تولید شده دارای زنجیر شاخه دار است بنابراین زنجیره های LDPE نمی توانند بخوبی با یکدیگر پیوند بر قرار کنند و دارای نیروی بین مولکولی ضعیف و استحکام کشش کمتری است .

این پلی اتیلن به لحاظ فشردگی کم و پائین مولکولی از دانسیته پائین برخوردار است که همین امر باعث افزایش انعطاف پذیری آن می باشد .

فیلم های ساخته شده از LDPE دارای خواص نوری خوب ، نفوذ ناپذیری ،‌ بی بو و از نظر شیمایی خنثی هستند.

محصولات تولیدی در شرکت  کیمیابر مشهد :

- نایلون و کاور بسته بندی نان ،‌مواد غذائی و محصولات نساجی                       

- انواع نایلون شرینک                                                                                 

- انواع فیلم استرچ یا سلفون صنعتی (پالت بند)                                                                               

- انواع نایلون عریض کشاورزی UV دار و بدون UV

- انواع کیسه های چاپی تبلیغاتی

- انواع نوارهای نایلون خطر ایمنی

- انواع کیسه های بسته بندی های صنعتی                                                   

- نایلون روکش در محصولات سلولوزی و بهداشتی                                     

- انواع نایلون شرینک پک ، روکش پالت ، و شرینک پالت                            

- انواع کیسه زباله در رنگ و سایز های مختلف                                          

- انواع نایلون کاوری ساده و چاپی   

- انواع نایلون خیاری چهارلا در سایز های مختلف