پلاستیک چیست؟

پلاستیک به دسته‌ای از مواد مصنوعی یا نیمه مصنوعی گویند که از فرایند بسپارش به‌دست می‌آیند؛ پلاستیک‌ها دسته‌ای از بسپارهای افزایشی یا تراکمی هستند؛ پلاستیک جزو مواد مصنوعی است و به‌صورت طبیعی یافت نمی‌شود؛ پلاستیک‌ها را می‌توان به شکل‌های مختلف درآورد، اصولاً یکی از ویژگی‌های پلاستیک‌ها شکل‌پذیری خوب آن‌هاست.

شرکت کیمیابر مشهد، تولید کننده و چاپ انواع پلاستیک:

نایلون 

نایلکس

فیلم استرچ

نایلون شیرینگ