ارتباط با ما

 

تلفن تماس

05191009151

مدیریت فروش 

09100075707

کدپستی

9185175547

دفترمرکزی و کارخانه 1 : مشهد - شهرک صنعتی توس (فاز1) بلوار تلاش شمالی خیابان نهم قطعه 465A

کارخانه 2 : مشهد - شهرک صنعتی کاویان فاز 3 (درحال ساخت)

 

 

ارسال پیام