ارتباط با ما

 

تلفن تماس: 05191009151

مدیریت فروش: 09100075707

ایمیل مدیرعامل: Kimiyabarmashhad@gmail.com

کد پستی: 9185175547

آدرس: مشهد - شهرک صنعتی توس (فاز1) بلوار تلاش شمالی خیابان نهم قطعه 465A

ارسال پیام