ارتباط با ما


تلفن تماس : 05191009151

مدیریت فروش : 09100075707

ایمیل مدیرعامل : Kimiyabarmashhad@gmail.com

کد پستی : 9185175547

دفترمرکزی و کارخانه 1 : مشهد - شهرک صنعتی توس (فاز1) بلوار تلاش شمالی خیابان نهم قطعه 465A

کارخانه 2 : مشهد - شهرک صنعتی کاویان فاز 3 (درحال ساخت)

 

ارسال پیام