کیسه زباله های تولیدی همانطور که از نامشان بر می آید به منظور حمل و نقل زباله های خانگی و صنعتی طراحی شده اند؛ این محصول بسته به سفارش بازار در سایزها و ضخامت های متنوع تولید شده و روزانه روانه بازار مصرف می شوند؛ کیسه های زباله نوعاً بر پایه "پلی اتیلن سنگین" بوده و لذا نایلکسی می باشند؛ نکته حائز اهمیت اینکه چنانچه محصولی تحت عنوان کیسه زباله ای طراحی می شود، نباید به اهداف دیگر از جمله حمل و نقل مواد بهداشتی و غذایی و یا ... مورد استفاده قرار گیرد؛ مهمترین خواص مکانیکی برای استفاده از کیسه های زباله مقاومت آنها در برابر پارگی، رشد پارگی و ضربه پذیری می باشد، چرا که خروج زباله ها پدیده ای نامطلوب بوده و حتی الامکان با تقویت خواص مکانیکی کیسه های زباله ای باید از این پیشامد جلوگیری کرد.

کیمیابر پنچ نوع کیسه زباله فله تولید می نماید:

کیسه زباله خانگی

کیسه زباله هتلی

کیسه زباله بیمارستانی 

کیسه زباله صنعتی

کیسه زباله شهری